Kutlukent Bilgisayar

İnsan Kaynakları Anlayışımız

Kutlukent Bilgisayar Sistemleri insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon
ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak
kurumda devamlılığını sağlamaktır. Kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle arttırmak, bireysel ve
kurumsal performansı sürekli geliştirmektir. Kutlukent Bilgisayar büyümeye ve değişmeye devam
ederken çağdaş insan kaynakları uygulamalarının tüm gelişmelerini takip ederek iş modeline
uyarlanmasına önem vermektedir.


Kurum Kültürümüz


Değerlerimiz


Adalet


Kutlukent Bilgisayar Sistemleri; iş hayatında çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, rakipleri, hizmet
sağlayıcıları – kısacası tüm paydaşları ile yürüttüğü ilişkilerde adaleti pusula olarak kullanır.


Çözüm Odaklılık


Kutlukent Bilgisayar Sistemleri; müşterilerinin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik doğru ve hızlı
çözüm bulmayı fark yaratan gücü olarak görür.


İş Ahlakı ve Manevi Değerler


Kutlukent Bilgisayar Sistemleri; iş ahlakına uygun iş yapmayı ve manevi değerlerini karar
mekanizmasının en önemli kriterlerinden biri olarak kullanarak maddi hedeflerine
ulaşmayı hedefler.Bu yönüyle, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ettiği bir şirket olmak
ister.


Gelişim ve Yenilikçilik


Kutlukent Bilgisayar Sistemleri; faaliyette bulunduğu sektörde teknolojik, üretimsel,
ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tüm paydaşları ile birlikte gelişmeyi hedefler.
Kutlukent Bilgisayar Sistemleri; kurumsal olarak inisiyatif sahibi olduğu alanlarda gelişim
için öncülük etmeyi veya inisiyatif sahibi olanlara fikrî katkıda bulunmayı görev kabul
eder.